RAS - realizacja projektu

Dla zainteresowanych poniżej wymieniam opracowania, które były i są mi bardzo pomocne podczas tworzenia symulatora.


NPSNET: FLIGHT SIMULATION DYNAMIC MODELING USING QUATERNIONS, Joseph M. Cooke , Michael J. Zyda ,David R. Pratt, Robert B. McGhee
A STANDARD KINEMATIC MODEL FOR FLIGHT SIMULATION AT NASA-AMES, Richar E. Mc Farland
SIMULATOR AERO MODEL IMPLEMENTATION, Thomas S. Alderete
FDC 1.2 - A Simulink Toolbox for Flight Dynamics and Control Analysis, Marc Rauw